سبد خرید

0 out of 5

پیش درآمدی بر رویکردها و مکتب های ادبی(دفتر دوم: از عصر رئالیسم تا ادبیات پسامدرن)/ شهریار زرشناس

140,000 ریال
ویژگی مهم نگاه مؤلف به مکتب ها و رویکردهای ادبی در این کتاب در مقایسه با دیگر آثار موجود در این زمینه جدا از صبغۀ فلسفی بحث و توجه بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader