سبد خرید

0 out of 5

خیزش جنوب: قیام ضداستعماری مردم بوشهر علیه تجاوز نظامی بریتانیا اثر محمدامیر شیخ نوری

70,000 ریال
بوشهر در دوره قاجار معتبرترین بندر تجاری ایران بود؛ به طوری که بیشتر دولت های بزرگ اروپا در این شهر نمایندگی تجاری و سیاسی داشتند. علاوه بر آن، این بندربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader