سبد خرید

0 out of 5

وجود و موجو از منظر ابن سینا و آکوئینی/ ابراهیم دادجو

120,000 ریال
«وجود» و «موجود» موضوع مابعدالطبیعه و محور هرگونه بحث مابعدالطبیعی است.کتاب حاضر در چهار فصل تألیف شده است.در بخش سوم از وجود و موجود سخن گفته شده و برای اینکهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader