سبد خرید

0 out of 5

اختلاس/ احمد رمضانی

220,000 ریال
اختلاس عبارت است از این که مستخدم دولت با سوءنیت، اموال دولت یا اشخاصی را که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته، به نفع خود یا دیگری تصاحببیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader