سبد خرید

0 out of 5

ارزیابی رابطه با آمریکا از دیدگاه اقتصادی اثر حسن دادگر

350,000 ریال
از آنجا که سابقه تاریخی رابطة امریکا با کشورهای در حال توسعه، کشورهای مسلمان و ایران قبل از انقلاب همواره با هدف استعمارطلبی همراه بوده است؛ و با توجه بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader