سبد خرید

0 out of 5

نظام اقتصادی اسلام ( مبانی فلسفی) اثر سیدحسین میرمعزی

350,000 ریال
در اسلام نظام اقتصادی به گونه‌ای ترسیم می‌گردد که توسعة اقتصادی با عدالت اجتماعی، کسب ثروت با دیگرخواهی و سودآوری با سودرسانی همراه باشد. در این جهت‌گیری، مصلحت فرد وبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader