سبد خرید

0 out of 5

بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد اثر سیدحسین میرمعزی

120,000 ریال
امروزه بازارهای مالی و بانک ها نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. این نقش به حدی است که تصور اقتصاد بدون این دو در روزگار ما مشکل است. از یکبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader