سبد خرید

0 out of 5

چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه‌داری/ ناصر جهانیان

190,000 ریال
ماهیت کلی نظام سرمایه‌داری ملل پیشرفته به گونه‌ای است که همیشه ساختار اجتماعی نابرابری را به وجود آورده‌است. به عبارت دیگر در کشورهای پیشرفته نابرابری‌های گسترده‌ای در توزیع ثروت بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader