سبد خرید

0 out of 5

فساد مالی/ حسن دادگر

120,000 ریال
“ فساد مالی به معنای سوء استفاده از مقام و موقعیت اجتماعی به منظور کسب منافع شخصی است که به لحاظ جنبه های مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پیدا میبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader