سبد خرید

0 out of 5

انکار قرآن: تحلیل و نقد دیدگاه روشنفکران دینی درباره ی وحی و قرآن اثر عبدالله نصری

330,000 ریال
در طول تاریخ تفکر اسلامی، وحی به عنوان دریافت پیام از خدا مطرح بوده و پیامبر، پیام الهی را با همان مضمون و کلامی که از خداوند دریافت می‌کرده، بهبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

فلسفه فقه ـ جلد اول/ به کوشش حسینعلی بای

400,000 ریال
فلسفه فقه که به تحقیق درمبانی نظری و تحلیلی فقه، موضوع، محمول، مسایل، مبادی، مقدمات، غایات و شیوه‌های روش‌شناختی فقه و ارتباط آن با علوم و پدیده‌های دیگر می‌پردازد، حوزه‌ایبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

فلسفه حکمت صدرایی/ حسن پناهی آزاد

300,000 ریال
حکمت صدرایی موضوع بسیاری از تحقیقات و تتبعات محققان بوده و مسائل پرشماری از مسائل فلسفه اسلامی، بر اساس این مکتب بررسی شده است. تحصیل نگاهی برون‌نگر به نظام‌های فلسفهبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

فلسفه پزشکی/ احمدرضا همتی مقدم

150,000 ریال
آشنایی با فلسفه پزشکی هم در شناخت چگونگی دغدغه های فیلسوفان پزشکی در نگاه به انسان مفید است و هم می تواند راهگشایی برای ارائه نظریه هایی درباره سلامت باشدبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

شور اشراق: گفت ـ نوشت هایی درباره ی شعر و شخصیت شماری از اصحاب حکمت و ادب/ علی اکبر رشاد

190,000 ریال
این کتاب شامل دوازده فصل مستقل به شرح زیر است: مقاله‌ی «آیا مولانا تکثرگرای دینی است؟» گَرد اتهام پلورالیسم دینی از دامن مولانا جلال‌الدین مولوی می‌سترد؛ در «شاعر طره‌ها» بهبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

کثرت یا وحدت وجود/ حسین عشاقی

400,000 ریال
آیا حقیقت «وجود» واحد است یا متکثر؟ به نظر ما هر گونه کثرت از حقیقت «وجود» منتفی است. اما اگر حقیقت «وجود» واحد است، چه تفسیری باید برای وحدت وجودبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

معرفت شناسی و نفس شناسی کانت: ترابط و تعامل/اسماعیل سعادتی خمسه

400,000 ریال
کتاب « نقد عقل محض » علاوه بر مباحث مرتبط با معرفت شناسی مشتمل بر برخی از مباحث روان شناسی عقلی است. مؤلف کتاب می کوشد ضمن نشان دادن وجودبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

نظریه های توجیه و مبناگرایی/به کوشش ابراهیم دادجو

400,000 ریال
مقاله های این کتاب عبارتند از:ـ وجوه مبناگرایی ارسطویی ـ سینویـ مبناگروی تصدیقات و توجیه باورها در فلسفه اسلامی ـ دو گونه مبناگراییـ دفاعی از مبناگرایی کلاسیکـ مبناگرایی معتدلـ الگوییبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

علم و دین و علم دینی/ به کوشش ابراهیم دادجو

500,000 ریال
این کتاب از مقالات متفرق در محور کلی « علم و دین» است. ارتباط میان علم و دین، یکی از مباحث بسیار مهم کلام جدید و نیز فلسفه دین است.بیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

جامعه شناسی دین/قاسم اخوان نبوی

150,000 ریال
در این کتاب به نقد و بررسی دیدگاه‌های جامعه‌شناسان دین درباره خاستگاه و منشأ دین و کارکردهای آن با رویکرد کلامی پرداخته شده است، اما با توجه به اینکه مطالعاتبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

مباحثی از مالکیت فکری/ به کوشش حسینعلی بای

230,000 ریال
در این کتاب موضوعات مختلفی از بحث مالکیت فکری جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری، حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن، تنوع نظریه هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

جنبش اشغال وال استیریت(پیشینه و پیامدها)/ به کوشش سیدرضا موسوی

250,000 ریال
جنبش اشغال وال‌استریت در هفدهم سپتامبر ۲۰۱۱ از خیابان وال‌استریت در نیویورک شروع شد. در این روز هزاران تن از شهروندان آمریکایی، با دعوت اینترنتی مجله ضداسرافگرایی ((ادباستر)) که یکبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader