سبد خرید

0 out of 5

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اثر ناصر قربان نیا

1,180,000 ریال
آنچه در این کتاب بررسی می شود این است که نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه، دو نظام حقوقی به ظاهر متفاوتند که هریک بخشی از حقوق بین المللبیشتر بخوانید
0 out of 5

دین و بنیادهای دموکراتیک اثر سیدمحمدناصر تقوی

430,000 ریال
در این نوشته پس از کلیاتی در مورد طرح مسأله، اهداف و فرضیه های تحقیق، این پژوهش به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست مربوط به دموکراسی است کهبیشتر بخوانید
0 out of 5

سماء سطح سوم

400,000 ریال
کتاب سما مجموعه ای است که کتاب های متعددی را در قالب سیر مطالعات اسلامی در اختیار خوانندگان خود می گذارد. آثاری که در سما معرفی گردیده اند به تفکیکبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader