سبد خرید

0 out of 5

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اثر ناصر قربان نیا

490,000 ریال
آنچه در این کتاب بررسی می شود این است که نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه، دو نظام حقوقی به ظاهر متفاوتند که هریک بخشی از حقوق بین المللبیشتر بخوانید
0 out of 5

دین و بنیادهای دموکراتیک/ سیدمحمدناصر تقوی

80,000 ریال
در این نوشته پس از کلیاتی در مورد طرح مسأله، اهداف و فرضیه های تحقیق، این پژوهش به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست مربوط به دموکراسی است کهبیشتر بخوانید
0 out of 5

سما/ سطح سوم

24,000 ریال
“ کتاب سما مجموعه ای است که کتاب های متعددی را در قالب سیر مطالعات اسلامی در اختیار خوانندگان خود می گذارد. آثاری که در سما معرفی گردیده اند بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader