سبد خرید

0 out of 5

فراز و فرود اصلاحات در عصر امیرکبیر اثر دکتر محمدامیر شیخ نوری

750,000 ریال
در مقدمه این کتاب آمده است : « اصلاحات در ایران معاصر به دو گونه اصلاحات درون حکومتی و اصلاحات برون حکومتی تقسیم شده است. اصلاحات نوع اول در عصربیشتر بخوانید
0 out of 5

انتخابات نمایندگی مجلس اثر سید احمد حبیب نژاد

250,000 ریال
در نظام­های سیاسی امروز جهان، شاید انتخابات، بهترین و رایج­ترین ابزار مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشورمان باشد. از همین­رو کمتر روزی است که اخباری را از انتخابات در گوشهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader