سبد خرید

0 out of 5

منظومه فکری امام خمینی(ره)/عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران

1,700,000 ریال
منظومه فکری مجموعه‌ای نظام‌مند، متشکل از اجزا و عناصر مرتبط و هدفمند، با محوریت هسته مرکزی، در عرصه نظام بینشی، منشی و کنشی است. نظام بینشی می‌تواند دارای زیرنظام‌هـای متعـددیبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader