سبد خرید

0 out of 5

جایگاه زنان در پیشرفت جامعه (در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران) اثر فاطمه محمدی

800,000 ریال
سوال اصلی کتاب عبارت است از اینکه ارزیابی نقش زنان در فرآیند توسعه جمهوری اسلامی ایران از بعد نظری و عملی، در کدام چارچوب تئوریک ممکن است. بر این باوریمبیشتر بخوانید
0 out of 5

پیش‌انگاره‌های انسان‌شناختی علم سلوک اثر علی فضلی

800,000 ریال
علم سلوک از چگونگی سیر حقیقت قلبی به سوی حقیقت هستـی می­گوید و لذا شناخت این دو سیمای هستی پایۀ انسان‌شناختی و هستی شناختی علـم سلوک به شمـار می­آیـد کـهبیشتر بخوانید
0 out of 5

صورت بندی روشنفکری در جمهوری اسلامی ایران اثر مسعود پورفرد

650,000 ریال
روش این کتاب ، روش بازخوداندیشی است. روش بازخوداندیشی، غالباً از ناحیه طرفداران چارچوب نظری ساختار- کارگزار مطرح گردیده است. حامیان این روش می کوشند با ارائه ترکیبی از بعضیبیشتر بخوانید
0 out of 5

وجود و موجو از منظر ابن سینا و آکوئینی اثر ابراهیم دادجو

1,000,000 ریال
«وجود» و «موجود» موضوع مابعدالطبیعه و محور هرگونه بحث مابعدالطبیعی است.کتاب حاضر در چهار فصل تألیف شده است.در بخش سوم از وجود و موجود سخن گفته شده و برای اینکهبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

اصول معرفت شناسی در فلسفه اسلامی(علم حضوری)/ مهدی حائری یزدی

210,000 ریال
هدف اصلی این پژوهش، معرفی مفهوم علم حضوری به عنوان معرفت غیرپدیداری انسان، که با وجود خود او متحد است، به عرصه مطالعه های معرفت شناختی فلسفه می باشد.  میبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام اثر احمد جهان بزرگی

400,000 ریال
پیامبر اکرم (ص) که در زمان خود رهبر و مقتدای نظری و عملی مردم بودند، به منظور استحکام و تداوم حکومت الهی در زمان غیبت، اصل ولایت فقیه را برایبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی/ احمدعلی یوسفی

1,500 ریال
اسلام دینی است که براساس بینش‌ها و ارزش‌های ویژه‌ای منش‌های انسان را در همه ساحت‌های حیات بشری برای دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی سامان داده است. در عرصه اقتصادبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader