سبد خرید

0 out of 5

علم حضوری و شهود/ به کوشش ابراهیم دادجو

700,000 ریال
علم حضوری شاهکار فلسفه اسلامی و مبنای بسیاری از مباحث معرفت شناختی در این فلسفه است. فلاسفه اسلامی، علم را به حصولی و حضوری تقسیم کرده اند. این تقسیم ثمرهبیشتر بخوانید
0 out of 5

نفس الأمر در فلسفه اسلامی اثر محمدعلی اردستانی

850,000 ریال
آنچه که در این کتاب مورد تفسیر و تحلیل قرار می گیرد، نفس الأمر و واقع است که اندیشمندان و حکیمان، همیشه خود را پی جوی آن می دانند، وبیشتر بخوانید
0 out of 5

بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان/ سیدمهدی طاهری

530,000 ریال
این کتاب یکی از وجوه گشترش و بازتاب انقلاب اسلامی بر دیگر مناطق جهان، یعنی موضوع مهم تأثیر انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان را مورد بررسی قرار داده است. تحولاتبیشتر بخوانید
0 out of 5

فلسفه علم اقتصاد اسلامی اثر سیدحسین میرمعزی

900,000 ریال
فلسفه علم اقتصاد شاخه ای از فلسفه علم است که به بحث درباره چیستی علم اقتصاد می پردازد. در کتاب فلسفه علم اقتصاد اسلامی مقصود از فلسفه علم اقتصاد اسلامی،بیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

اهداف توسعه با نگرشی سیستمی/ ناصر جهانیان

3,515 ریال
 در تبیین اهداف توسعه، پیش از هر چیز لازم است مفاهیمی چون اهداف، سلسله مراتب آن‌ها، منشأ شکل‌گیری اهداف، یعنی نیازهای حیاتی و عالی انسان‌ها، و در نهایت ویژگی‌های انسانبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

سیاستهای اقتصادی در اسلام/ سعید فراهانی‌فرد

3,300 ریال
سیاست‌ اقتصادی در چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف دولت به منزله سیاست اقتصادی عملی، مجموعه تدابیر و روش‌هایی است که دولت برای حل مسائل اقتصادی و ارشاد و هدایت اقتصاد جامعهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader