سبد خرید

0 out of 5

چرایی و چگونگی مجازات/ جعفر یزدیان جعفری

760,000 ریال
واکنش در برابر کسانی که قواعد پذیرفته شده و الزامی جامعه را نقض می کنند، همواره وجود داشته است لیکن چون واکنش در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است، ازبیشتر بخوانید
0 out of 5

تجربه کارآمدی حکومت ولایی اثر علی ذوعلم

570,000 ریال
بی تردید میان صحت و اتقان یک اندیشه و نظریه سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی برآمده از آن در پاسخ گویی به مسائل موجود و مشکلات جامعه، رابطه مستقیمی برقراربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader