سبد خرید

0 out of 5

تغییر مذهب در ایران: دین و قدرت در ایران عصر صفوی/ رولاجردی ابی صعب

850,000 ریال
دین و قدرت در ایران عصر صفوی پژوهشی درباره پیوند میان نهاد سیاسی و ساختار دیوانی دینی در ایران سده های دهم تا دوازدهم هجری است. ایران در این دوره شاهد تغییراتیبیشتر بخوانید
0 out of 5

بازتاب جهانی انقلاب اسلامی/ دکتر منوچهر محمدی

850,000 ریال
کتاب بازتاب جهانی انقلاب اسلامی در چهار گفتار شامل سیزده فصل ارائه می گردد. پس از ارائه مقدمه در فصل اول، در فصل دوم به کلیات انقلاب اسلامی و ویژگیبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader