سبد خرید

0 out of 5

خرد پیشه ای پارسا: نگاره هایی درباره علامه طباطبایی

80,000 ریال
“ خردپیشه ا‌ی پارسا (نگاره‌هایی درباره علامه طباطبایی) عنوان کتابی است که در یکصد و سی و چهار صفحه از سوی کانون اندیشه جوان و همزمان با ۲۴ آبان روز بزرگداشت علامهبیشتر بخوانید
0 out of 5

درباره ادبیات داستانی- دفتر چهارم: مبانی ادبیات کودک و نوجوان/ محمدرضا سرشار

50,000 ریال
اهداف اصلی: شکوفا ساختن و تثبیت گرایش های فطری – شناساندن بهتر خدا، خود، خلقت و خلق – کمک به رشد و تکامل شخصیت مخاطب – عمق و گسترش بخشی بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader