سبد خرید

0 out of 5

جمهوری اسلامی ایران و چالش های کارآمدی/سیدمرتضی نبوی

250,000 ریال
جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی، از ابتدای شکل گیری تا به امروز با چالش هایی در فرآیند تصمیم گیری روبرو بوده است. چالش در شناخت تهدیدها و فرصتبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader