سبد خرید

0 out of 5

کثرت یا وحدت وجود/ حسین عشاقی

1,250,000 ریال
آیا حقیقت «وجود» واحد است یا متکثر؟ به نظر ما هر گونه کثرت از حقیقت «وجود» منتفی است. اما اگر حقیقت «وجود» واحد است، چه تفسیری باید برای وحدت وجودبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader