سبد خرید

0 out of 5

فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی) اثر ابوالقاسم علی‌دوست

1,100,000 ریال
این کتاب ادله عام قرآنی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است و ادلـه روایی، در کتاب دیگری مطمـح نظر قـرار گرفـته اسـت. در ادلـه قرآنـی قراردادهـا آیـات مهـمیبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader