سبد خرید

ناموجود
0 out of 5

جستارهایی در فلسفه عرفان (دفتر اول) به کوشش علی فضلی

1,450,000 ریال
فلسفۀ عرفان یک دانش نوپیداست که به دلیل علاقه وافر و نیاز شدید به درک تجربۀ معنوی و عرفانی، فرانگرانه به نظارت و سنجش عقلی و تفسیر و تبیین فلسفیبیشتر بخوانید
0 out of 5

نقد قوه شناخت/علی عابدی شاهرودی ـ به کوشش محمدعلی اردستانی

1,250,000 ریال
و خدا جهان را بر عقل نهاد، و عقل را در آغاز و انجام جهان، به راستی و پاکی و درستی نهاد، و در اذهان، شناخت را بر عقل استواربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader