سبد خرید

0 out of 5

قبسات 92

300,000 ریال
در این شماره می‌خوانیم: ـ نقش علـم الهـی در آفرینش جهـان/ محمدحسن قدردان قراملکیـ صناعات خمس ارسطویی و روش‌های دعوت قرآنی/ سیدمحمد حکاکـ نقش فقـه در تکوین هویت تشیع امامی/بیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 91

300,000 ریال
در این شماره می خوانیم… ـ فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی/ مهدی عباس زادهـ برهان تجربه دینی: بررسی موردی، دیدگاه کیث یندل/ حمیدامیر چقماقی و محمد محمدرضاییـبیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 90

190,000 ریال
در این شماره می خوانیم… ـ نقش تفسیر تنزیلی در پیشرفت/ عبدالکریم بهجت پورـ نقد نگره تفکیکی در تبیین باور فطری به خدا / رمضان علی‌تبار و محمد محمدزادهـ ابتنایبیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 88

190,000 ریال
در این شماره می‌خوانیم…ـ بررسی تطبیقی برخی از ابعاد عشق الاهی از دیدگاه مولوی و آگوستین/صدیقه بحرانی، محمدرضا اسدیـ دیانت و مدرنیت(رویکرد نظریه‌پردازان اجتماعی در باب رویارویی و دگرگونی دینبیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 87

90,000 ریال
در این شماره می خوانیم… ـ نسبت و رابطه خالق و مخلوق در اندیشه علامه محمدتقی جعفری و آیت‌الله جوادی آملی/ عبدالله نصری، سیدمرتضی پور‌ایوانیـ واکاوی برهان خفای الهی از چشم‌اندازبیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 86

60,000 ریال
در این شماره می خوانیم: ـ تحلیل و نقد مبنای انسان‌شناختی تاریخ‌مندی قرآن/محمد عرب‌صالحیـ تأملی در ازلیت فعل الهی/محمدحسن قدردان قراملکی ـ ارزیابی بنیان‏های معرفت‏شناختی نسبیت فرهنگی با تکیه بربیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 85

60,000 ریال
در این شماره می‌خوانیم: ـ بررسی میزان اعتبار روایت(عرفت‌الله) و محدوده اثبات خدا و اوصاف در برهان فسخ عزائم/ محمد محمدرضایی، حمید فلاحتی ـ وجود نامحدود خدا بر مبنای قاعدهبیشتر بخوانید
0 out of 5

ذهن 84

60,000 ریال
در این شماره می‌خوانیم: ـ اعتبـاریات و علـوم انسانـی از منظـر علامـه طباطبایی/ سیدروح‌اله میرنصیری، ابوالفضل ساجدیـ ویژگی‌های پارادایمی موضوع علوم انسانی اسلامی از نگاه علامه طباطبایی/ قاسم ترخانـ برهان تمانعبیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 83

60,000 ریال
در این شماره می‌خوانیم: ـ واقع‌گرایی و صدق گزاره‌های دینی با کدام ساز و کار؟/ محمدباقر سعیدی‌روشنـ نظریه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالیه(نظریه حکمت متعالیه تعلیم وبیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 82

60,000 ریال
در این شماره می خوانیم: ـ نگاهی به منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت/ حمیدرضا شاکرینـ ترسیم الگوی روش شناختی مطالعه دینی بر مبنای مفهوم شناسی (روی آورد)،بیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 81

60,000 ریال
در این شماره می‌خوانیم: ـ امـکان یا عدم امکان تسّری قاعده لطف به موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت/ ابراهیم کلانتریـ معیـار علـم دینـی با تأکیـد بر عـلوم انسـانی اسلامی(ازبیشتر بخوانید
0 out of 5

قبسات 80

60,000 ریال
در این شماره می خوانیم: ـ مبانی خداشناسی الگوی پیشرفت اسلامی/ محمدحسن قراملکیـ برایند مبانی جهان شناختی الگوی اسلامی پیشرفت/ قاسم ترخانـ میانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت/بیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader