سبد خرید

0 out of 5

کتاب نقد (74 ـ 75)

350,000 ریال
در این شماره می خوانیم… بررسی و نقد آرای دکتر محمد مجتهد شبستریـ عدم انسجام در منظومه هرمنوتیکی مجتهد شبستری/ مسعود فیاضی ـ تحلیل و نقد نگاه مجتهد شبستری بهبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

کتاب نقد 72 ـ 73

100,000 ریال
در این شماره می‌خوانیم: بررسی و نقد نظریه علم دینی(3) ـ از علم سکولار تا علم دینی/ مهدی گلشنی، امیر آقاجانلوـ تبیین تفضیلی نظریه علم دینی دکتر مهدی گلشنی/ حسینبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

کتاب نقد 70 ـ 71

100,000 ریال
تازه‌ترین شمارة فصلنامة انتقادی ـ نظری «کتاب نقد» شماره 70-71 در تکمیل شماره 69 به بررسی و نقد نظریه آیت‌الله جوادی آملی در مورد علم دینی اختصاص یافته است. سردبیربیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب نقد 69

70,000 ریال
نقد و بررسی نظریه علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی در اولین شماره از دوره جدید فصلنامه کتاب نقد منتشر شد.شصت‌ونهمین شماره فصلنامه انتقادی-نظری «کتاب نقد»در بررسی و نقدبیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب نقد 67-68

70,000 ریال
در این شماره می خوانیم… – آسیب شناسی مضمونی شعر عاشورایی / رضا اسماعیلی – طنز در شعر عاشورایی / اسماعیل امینی – شعر آیینی عاشورایی و لغزش های آنبیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب نقد 65-66

70,000 ریال
در این شماره می خوانیم:– نگاه انتقادی به عقل و معرفت دینی در مکتب تفکیک/ محمدجواد رودگر– تاریخچه مکتب تفکیک/ هادی وکیلی– هویت دینی و اسلامی«فلسفه اسلامی»/ علی امینی نژاد–بیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب نقد 64-63

50,000 ریال
در این شماره می خوانیم:– ولایت فقیه و عرفان/محمدجواد رودگر– شیخ انصاری و مسئله ولایت فقیه/محمدحسن فاضل گلپایگانی– ولایت فقیه و امنیت ملی/تقی دشتی– کارویژه های سیاسی ولایت فقیه/ابوالحسن حسنی–بیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب نقد 62-61

50,000 ریال
در این شماره می خوانیم:– مبانی و کارکردهای ولایت فقیه/محمدجواد رودگر– امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه/سیدسجاد ایزدهی– جایگاه قانون در حکومت ولایی/فرج الله هدایت نیا– بررسی تطبیقیبیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب نقد 60-59

50,000 ریال
در این شماره می خوانیم:– سرمقاله/جامعیت فقه سیاسی شیعه/محمدجواد رودگر– امام خمینی(ره) و مسئله نظارت و تحدید قدرت سیاسی/سیدسجاد ایزدهی– ماهیت و مؤلفه های قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم/سیدکاظمبیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب نقد 58-57

50,000 ریال
در این شماره می خوانیم:– سند صائب دانش سیاسی/محمدجواد رودگر– تکون دانش سیاسی شیعه در گذار از امامت به نیابت/محسن مهاجرنیا– چیستی حکمت سیاسی متعالیه/ابوالحسن حسنی– حوزه علمیه قم وبیشتر بخوانید
0 out of 5

کتاب نقد 56-55

50,000 ریال
در این شماره می خوانیم:– از تحول تا تولید علوم انسانی-اسلامی/سردبیر– بررسی انتقادی مبادی پژوهی اصولیون/علی اکبر رشاد– تبیین مفاهیم کلیدی علوم انسانی-اسلامی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری/محمدجواد رودگر–بیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

کتاب نقد 54

30,000 ریال
در این شماره می خوانیم:– نوگرایی؛ آری یا خیر؟/علی اصغر فیضی پور– زمان و مکان و آسیب شناسی آن در استنباط احکام/ابوالقاسم رحیمی بالویی– آسیب شناسی روش شناختی اجتهاد پویا/محمدرضابیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader