سبد خرید

هشتادمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

در این شماره می‌خوانیم … ـ‌ روش تحقیق شبکه‌ای روش معیار در تولید علم/ شیخ عبدالحمید واسطی ـ شباهت‌ها و تفاوت‌هاي مکتب عقلانيّت انتقادي پوپري و رئاليسم انتقادي باسکار دربیشتر بخوانید

dfghfdghgfhg
در حال بارگذاری ...
preloader