سبد خرید

0 out of 5

ذات‌گرایی جدید در فلسفه علم معاصر(مجموعه مقالات)، ترجمه و پژوهش ابراهيم دادجو

1,150,000 ریال
در عرصه «فلسفه علم معاصر» دو جریان قابل تشخیص است: (1) جریان ضدذات‌گرایی و ضدواقع‌گرایی، و (2) جریان ذات‌گرایی و  واقع‌گرایی، جریان نخست از زمان بارکلی تا قبل از چهلبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

واقع گرایی در علوم انسانی اسلامی اثر ابراهیم دادجو

640,000 ریال
تحقیق حاضر با اخذ، تحلیل و نقد ذات‌گرایی جدید، و با بازسازی نقاط ضعف معرفت‌شناسی و روش‌شناسی آن، درصدد بازسازی کلّی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی، با تکیه بر واقع‌گرایی قوی فلسفهبیشتر بخوانید
0 out of 5

علم النفس مشائیان مسلمان اثر ابراهیم دادجو

400,000 ریال
” اثر حاضر که در باب نفس آدمی و قوا و استعدادهای آن به بحث می‌پـردازد، می‌کوشد نفس را در سلسـله مراتب قوا و استعدادهای مختلفی که دارد، از منظربیشتر بخوانید
0 out of 5

فلسفه علم اثر ابراهیم دادجو

1,500,000 ریال
کتاب فلسفه علم جزء مجموعه شش جلدی است که هر جلد آن به حوزهخاص از معرفت شناسی اختصاص دارد و پیشتر منتشر شده اند. جلد نخست به رئالیسم یا واقعبیشتر بخوانید
0 out of 5

وجود و موجو از منظر ابن سینا و آکوئینی اثر ابراهیم دادجو

1,000,000 ریال
«وجود» و «موجود» موضوع مابعدالطبیعه و محور هرگونه بحث مابعدالطبیعی است.کتاب حاضر در چهار فصل تألیف شده است.در بخش سوم از وجود و موجود سخن گفته شده و برای اینکهبیشتر بخوانید
0 out of 5

مابعدالطبیعه از نگاه ارسطو و ابن سینا اثر ابراهیم دادجو

1,550,000 ریال
مهم ترین چیزی که از قدیم الایام ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده بود، راز و رمز جهان بود. در هر عهد و عصر، عده ­ای بودند که راجعبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader