سبد خرید

0 out of 5

نظریه های توجیه و مبناگرایی/به کوشش ابراهیم دادجو

1,250,000 ریال
مقاله های این کتاب عبارتند از:ـ وجوه مبناگرایی ارسطویی ـ سینویـ مبناگروی تصدیقات و توجیه باورها در فلسفه اسلامی ـ دو گونه مبناگراییـ دفاعی از مبناگرایی کلاسیکـ مبناگرایی معتدلـ الگوییبیشتر بخوانید
0 out of 5

علم و دین و علم دینی/ به کوشش ابراهیم دادجو

1,500,000 ریال
این کتاب از مقالات متفرق در محور کلی « علم و دین» است. ارتباط میان علم و دین، یکی از مباحث بسیار مهم کلام جدید و نیز فلسفه دین است.بیشتر بخوانید
0 out of 5

علم حضوری و شهود/ به کوشش ابراهیم دادجو

700,000 ریال
علم حضوری شاهکار فلسفه اسلامی و مبنای بسیاری از مباحث معرفت شناختی در این فلسفه است. فلاسفه اسلامی، علم را به حصولی و حضوری تقسیم کرده اند. این تقسیم ثمرهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader