سبد خرید

0 out of 5

عدالت و حقوق به کوشش حسینعلی بای

550,000 ریال
عدالت واژه‌ای مقدس است که همة ادیان در صدد تحقق آن بوده‌اند و قرآن هدف از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی را اقامة قسط و عـدل در جامعه می‌داند:بیشتر بخوانید
0 out of 5

فلسفه فقه ـ جلد دوم/ به کوشش حسینعلی بای

1,850,000 ریال
فلسفه فقه که به تحقیق درمبانی نظری و تحلیلی فقه، موضوع، محمول، مسایل، مبادی، مقدمات، غایات و شیوه‌های روش‌شناختی فقه و ارتباط آن با علوم و پدیده‌های دیگر می‌پردازد، حوزه‌ایبیشتر بخوانید
0 out of 5

فلسفه فقه ـ جلد اول/ به کوشش حسینعلی بای

1,400,000 ریال
فلسفه فقه که به تحقیق درمبانی نظری و تحلیلی فقه، موضوع، محمول، مسایل، مبادی، مقدمات، غایات و شیوه‌های روش‌شناختی فقه و ارتباط آن با علوم و پدیده‌های دیگر می‌پردازد، حوزه‌ایبیشتر بخوانید
0 out of 5

حکومت اسلامی/ به کوشش حسینعلی بای

900,000 ریال
حفظ نظام اجتماعی جوامع، پیشرفت و آبادانی بلاد، ایجاد نظم و آرامش در اجتماع، جلوگیری از تعدی افراد جامعه به حقوق یکدیگر و بسیاری از نیازهای گوناگون عاطفی، اقتصادی، فرهنگیبیشتر بخوانید
0 out of 5

قراردادها به کوشش حسینعلی بای

1,150,000 ریال
تحقیق و پژوهش در موضوع قراردادها اعم از قراردادهای مدنی، تجاری، عمومی و بین‌المللی به دلیل تنوع و روزآمدی آن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این کتاب حاصل تلاش علمیبیشتر بخوانید
0 out of 5

زن و خانواده: مباحث حقوقی به کوشش حسینعلی بای

1,700,000 ریال
باتوجه به اهمیت خانواده، امروزه بخشی از حقوق موضوعه، به مباحث مربوط به روابط بین زوجین، طلاق، نکاح و انحلال آن، نفقه، اشتغال زوجه، فرزندخواندگی، بلوغ دختران، شهادت زن، تعددبیشتر بخوانید
0 out of 5

مباحثی از مالکیت فکری/ به کوشش حسینعلی بای

800,000 ریال
در این کتاب موضوعات مختلفی از بحث مالکیت فکری جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری، حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن، تنوع نظریه هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

جرم شناسی و سیاست جنایی اثر به کوشش حسینعلی بای

1,450,000 ریال
مقاله نخست کتاب حاضر با عنوان پیشگیری وضعی یکی از شیوه های پیشگیری از جرم است که در آن سعی می شود با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی، ازبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader