سبد خرید

0 out of 5

عدالت سیاسی/ به کوشش سیدکاظم سیدباقری

220,000 ریال
برای گشوده شدن افق های نخستین برای تحلیل و بررسی دقیق‌تر عدالت سیاسی از منظر اندیشه سیاسی اسلام ، کوشیدیم تا در گام اول برخی از نگاه‌ها نگرش‌ها و دیدگاه‌هایبیشتر بخوانید
0 out of 5

اصلاح الگوی مصرف از منظر سیاسی به کوشش سیدکاظم سیدباقری

190,000 ریال
اصلاح و بازنگری در الگوهای رفتاری، در امور جامعه و زندگی جمعی راهگشاست. خرد اصلاحگر و تجربه های بشری به ما می آموزد که گاه، قانون گذاران و سیاست گذارانبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader