سبد خرید

0 out of 5

پیوست فرهنگی: ضرورت های وجودی، راهکارها و فرآیندهای تدوین اثر حسن بنیانیان

250,000 ریال
” مسئله فرهنگ و مدیریت راهبردی فرهنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از مباحث بسیار مهمی است که به واسطه رسالت های اختصاصی این نظام در تقویت باورها، ارزشبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader