سبد خرید

0 out of 5

اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی اثر حسن دادگر

500,000 ریال
بررسی حاضر با پرداختن به دو پرسش مهم در زمینه اقتصاد برای دستیابی به یک تحلیل ذهنی عاری از پیش‌داوری به نسل جوان یاری می‌رساند تا بتوانند به مقایسه درستیبیشتر بخوانید
0 out of 5

ارزیابی رابطه با آمریکا از دیدگاه اقتصادی اثر حسن دادگر

350,000 ریال
از آنجا که سابقه تاریخی رابطه امریکا با کشورهای در حال توسعه، کشورهای مسلمان و ایران قبل از انقلاب همواره با هدف استعمارطلبی همراه بوده است؛ و با توجه بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader