سبد خرید

0 out of 5

میرزا حسین خان سپهسالار اثر دکتر عبدالکریم مشایخی

500,000 ریال
در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی/سیزدهم هجری که مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه بود، نفوذ و تأثیر غرب به دو شیوه اقتصادی و فرهنگی، روابط سست و شکننده دولت قاجاربیشتر بخوانید
0 out of 5

نامی برای همیشه: نگاهی به تاریخ خلیج فارس اثر دکتر عبدالکریم مشایخی

500,000 ریال
آبراه خلیج فارس، یکی از مهم ترین مسیرهای دریایی است که نه تنها در آسیا بلکه در سراسر جهان از اهمیتی خاص برخوردار است. نام خلیج فارس با تمدن چندبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader