سبد خرید

0 out of 5

تغییر مذهب در ایران: دین و قدرت در ایران عصر صفوی اثر رولاجردی ابی صعب

1,700,000 ریال
دین و قدرت در ایران عصر صفوی پژوهشی درباره پیوند میان نهاد سیاسی و ساختار دیوانی دینی در ایران سده های دهم تا دوازدهم هجری است. ایران در این دوره شاهد تغییراتیبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader