سبد خرید

0 out of 5

قرآن و خردورزی

120,000 ریال
“ این کتاب در عین حال که به عقل و معارف بشری برای بررسی نسبت عقل و دین توجه می‌کند، کوشیده است با محوریت قرآن و کلمات معصومان (ع) بهبیشتر بخوانید
0 out of 5

دین در جهان معاصر اثر سیدمحمدعلی داعی نژاد

120,000 ریال
کتاب دین در جهان معاصر از کتابهای پرسمان کانون اندیشه جوان به شمار می آید که در چهار فصل تدوین شده است:  فصل اول: دین و مقتضیات زمان معاصر؛ دربیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

قلمرو دین/ سیدمحمدعلی داعی نژاد

20,000 ریال
“ در کتاب حاضر به پرسش های زیر پاسخ داده شده است: ۱. راه شناخت گستره دین، استفاده از روش های برون دینی است نه مراجعه به متون دینی بهبیشتر بخوانید
0 out of 5

ایمان و آزادی در قرآن/ سیدمحمدعلی داعی نژاد

120,000 ریال
انسان به طور فطری هم به دنبال دینداری و ایمان است و هم به دنبال آزادی. در نتیجه دو امر فطری نمی‌توانند با هم متعارض باشند؛ پس چگونه است کهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader