سبد خرید

0 out of 5

تجدد و سنت در جریان های فکری معاصر

350,000 ریال
“ بررسی جریان‌ها و گفتمان فکری هر نظام اجتماعی ضرورتی غیرقابل انکار است. جریان‌های فکری معاصر در ایران را به شیوه‌های گوناگونی می‌توان دسته‌بندی نمود. طبقه‌بندی‌ای که در این کتاببیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader