سبد خرید

0 out of 5

مخالفان سیاسی

20,000 ریال
“ در حکومت علوی مخالفان سیاسی نه تنها به دلیل مخالفت از حقوق خود محروم نمی‌شوند، بلکه حفظ جان و تامین امنیت ایشان، و نیز خونخواهی از قاتل آنها وظیفهبیشتر بخوانید
0 out of 5

حقوق، مبانی و فلسفه آن اثر سیدمهدی منصوری

250,000 ریال
 آنچه افراد یک جامعه را به زیر سایه نظم و آرامش دعوت می‌کند، مجموعه قوانینی است که آحاد ایشان موظف به رعایت آن هستند و حقوق هم نام گرفته است.بیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader