سبد خرید

0 out of 5

نگاهی به اسلام وتوسعه پایدار اثر عسگر دیرباز، حسن دادگر

350,000 ریال
توسعه اقتصادی پایدار فرایندی است که در آن تمامی سیاست‌ها موجب ایجاد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باشند. از آنجا که چنین توسعه‌ای به شدت نیازمند مشارکت عمومی استبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader