سبد خرید

0 out of 5

راهبردهای امنیتی: سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران اثر علی حمزه پور

900,000 ریال
به منظور آشنایی با مباحث بنیادین امنیت در سیاست خارجی اسلام و نیل به نظریه امنیت در سیاست خارجی دولت اسلامی، به گونه ای که در نظریه پردازی ها، سیاستبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader