سبد خرید

0 out of 5

پیش‌انگاره‌های انسان‌شناختی علم سلوک/ علی فضلی

390,000 ریال
علم سلوک از چگونگی سیر حقیقت قلبی به سوی حقیقت هستـی می­گوید و لذا شناخت این دو سیمای هستی پایۀ انسان‌شناختی و هستی شناختی علـم سلوک به شمـار می­آیـد کـهبیشتر بخوانید
ناموجود
0 out of 5

معیار سنجش گزاره های شهودی وجودی/علی فضلی

280,000 ریال
فلسفه عرفان نظری پس از بحث درباره نظریه سنجش‌پذیری گزاره‌های عرفانی، به میزان عرفان نظری می‌پردازد تا منطق کشف صدق و خطای این دست از گزاره‌ها را که امکان خطابیشتر بخوانید
0 out of 5

فلسفه عرفان: ماهیت و مؤلفه ها/علی فضلی

190,000 ریال
این کتاب درصدد پی ریزی دانش فلسفه است که تا به امروز کسی به صورت دانش به آن نظر نینداخته و طرحی دانش واره برای آن نیفکنده و همچنین در مقامبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader