سبد خرید

0 out of 5

در مجلِس تشرّف تهران اثر:فرهاد احمدی و شیدا دانشور

300,000 ریال
آدم‌های این داستان خیالی اند که رنگ واقعیت می‌گیرند. این تاریخ نگاری نیست؛ چرخشی است میان حیاتی که چونان پیچ و تاب اسلیمی های اصفهان ذاتی را میان صفات میبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader