سبد خرید

0 out of 5

جنبش ضد استعماری جنوب(مبارزات آیت الله بلادی بوشهری در جنگ جهانی اول علیه انگلستان) اثر محمدامیر شیخ نوری

1,100,000 ریال
این کتاب از پنج بخش تشکیل شده است: بخش اول، درباره اهمیت جهانی خلیج فارس و ورود استعمارگران در این منطقه استراتژیک  است که هم از نظر سیاسی و همبیشتر بخوانید
0 out of 5

خیزش جنوب: قیام ضداستعماری مردم بوشهر علیه تجاوز نظامی بریتانیا اثر محمدامیر شیخ نوری

700,000 ریال
بوشهر در دوره قاجار معتبرترین بندر تجاری ایران بود؛ به طوری که بیشتر دولت های بزرگ اروپا در این شهر نمایندگی تجاری و سیاسی داشتند. علاوه بر آن، این بندربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader