سبد خرید

0 out of 5

ایران و سازمان ملل متحد

120,000 ریال
“ سازمان ملل متحد در عرف حقوقی و سیاسی ایران، به مثابه نهادی انکارناپذیر در عرصه تعامل یا مواجهه بین المللی، سه نگاه متمایز را به دنبال دارد: نخست، بابیشتر بخوانید
0 out of 5

تاریخچه تشیع (دفتر هجدهم)

50,000 ریال
“ فصل اول  – تاریخچه شیعه: مفهوم شناسی و پیدایش شیعه(زمان پیدایش، شیعه، مولود یک بینش و گرایش ایرانیان به تشیع). فصل دوم – ویژگی های تشیع:مکتب عشق و محبت،بیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader