سبد خرید

0 out of 5

جهانی‌شدن اقتصاد از رویا تا واقعیت/ محمدرضا مالک

120,000 ریال
از آنجا که جهانی‌شدن دارای ابعاد متفاوت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است طبعاً آثار مطلوب و یا نامطلوبی را با خود به همراه دارد که از میان آنها می‌توان بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader