سبد خرید

0 out of 5

ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران اثر مسعود پورفرد

390,000 ریال
در این کتاب، ثبـات سیاسـی در وضـعیت موجود جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است که نشانه‌ها حاکی از ثباتی است که وقوع آن مستلزم فراهم ‌آمدن شرایـط  هشـت‌گانهبیشتر بخوانید
0 out of 5

صورت بندی روشنفکری در جمهوری اسلامی ایران اثر مسعود پورفرد

270,000 ریال
روش این کتاب ، روش بازخوداندیشی است. روش بازخوداندیشی، غالباً از ناحیه طرفداران چارچوب نظری ساختار- کارگزار مطرح گردیده است. حامیان این روش می کوشند با ارائه ترکیبی از بعضیبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader