سبد خرید

0 out of 5

معنویت و قدرت سیاسی/ ولی‌محمد احمدوند

750,000 ریال
این کتاب تلاشی است برای تحلیل مجموعه عوامل و عناصری که می‌توانند به تشکیل، تحکیم و تلطیف قدرت سیاسی منجر شوند. به زعم این کتاب می‌توان قدرت سیاسی را بهبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader