سبد خرید

0 out of 5

محاکمه آزادی در مهد آزادی/ پروفسور روژه گارودی

400,000 ریال
“ کتاب محاکمه آزادی(مهد آزادی) در حقیقت گزارشی است در مورد اثبات مکانیسم دروغ و قدرت کسانی که به واسطه حمایت خارجی از سوی اسرائیل و آمریکا در دستگاه رهبریبیشتر بخوانید
0 out of 5

آمریکا ستیزی چرا؟/ پروفسور روژه گارودی

200,000 ریال
هدف اصلی کتاب “آمریکاستیزی چرا؟”، نگاهی به چگونگی پیدایش و پایانی نظام سلطه گر آمریکاگرایی است که در پنج فصل با عناوین ذیل سامان یافته است: فصل اول: پیدایش آمریکابیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader