سبد خرید

ناموجود
0 out of 5

خدایان بدکردار: رسانه ها، دین و فرهنگ شهرت ترجمه :احسان شاه قاسمی

350,000 ریال
در فرهنگ شهرت، تمایز میان خود و امر الهی محو می‌شود. یکی از راه‌هایی که این امر در گفتمان تجلی می‌یابد به وسیلۀ اقتباس استعاره‌ها و زبان الهیاتی به منزلۀبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader