سبد خرید

0 out of 5

جستارهایی در ادبیات داستانی غرب اثر کامران پارسی‌نژاد

600,000 ریال
“ جـریـان غالب در ادبیـات داستانـی در غـرب بر خلاف تصـور برخی روشنفکران، دارای مضامین متقن معرفتی نیسـت؛ بلکـه مجموعـه‌ای از توهمـات و تصـورات ذهنـی اسـت کـه با رنـگ وبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader